Vill du ha högklassig städning med hög servicegrad? På Cleanera vet vi hur stor påverkan en välskött lokal har på arbetsmiljön. Därför är städningen kärnan i vår verksamhet och med med modern utrustning och effektiva metoder städar vi rent efter dina behov. Som ett modernt städbolag prioriterar vi såväl kvalitet som miljö och service.

Vi erbjuder:

  • Behovsanpassad, regelbunden städning av kontor, butiker och offentliga lokaler
  • Specialstädning – Grovstädning – Storstädning
  • Underhåll – Golvvård – Fönsterputs
  • Industristädning – golv- och lagerskurning

Att beställa städning från Cleanera ska vara enkelt, precis som det ska vara enkelt att ändra sina valda tjänster när dina förutsättningar ändras. Hos oss kan du när som helst lägga till, förändra eller ta bort tjänster.