Att första intrycket betyder allt kanske inte riktigt stämmer, men att det ändå spelar en stor roll är vi på Cleanera övertygade om. Därför erbjuder vi även skötsel av miljöerna runt den byggnad där ditt företag verkar.

Vi erbjuder:

  • Gräsklippning
  • Skötsel av rabatter och grönytor
  • Sopning och renhållning